W tych prezentacjach

quizach poznasz Kraków

i sprawdzisz swoją wiedzę

o tym pięknym mieście.

EDUKACJA POLONISTYCZNA
Poczucie patriotyzmu i przynależności do kraju i Europy
1
Q/1/POL/1/40-41
Obejrzyj film o Krakowie i postaraj się jak najwięcej zapamiętać. 
1
Play
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Remaining Time -0:00
Loaded: 0%
Progress: 0%
00:00
Fullscreen
00:00
Mute
1. Legenda głosi, że smok zamieszkał:
 a) W jamie pod zamkiem
 b) W sukiennicach
 c) W piwnicach pod kościołem
2. Działo się to za czasów władcy o imieniu:
 c) Mars
 a) Wars
 b) Krak
Co zapamiętałeś z filmu? Przeczytaj i wybierz prawidłową odpowiedź.
Q/1/POL/1/40
3. Jakiej ofiary zażądał smok?
 a) Jednej krowy raz w tygodniu
 b) Siedmiu kur codziennie
 c) Dwóch worków ziemniaków co tydzień
4. Co robił smok gdy jego żądania nie były
spełniane?
 b) głodował
 a) podpalał domy
 c) porywał ludzi
Co zapamiętałeś z filmu? Przeczytaj i wybierz prawidłową odpowiedź.
5. Dratewka, który pokonał smoka, był:
 a) Ubogim szewczykiem
 b) Znanym rycerzem
 c) Księdzem z Krakowa
6. Jak pokonał smoka?
 b) Strzelał do niego z łuku
 a) Poprosił go o opuszczenie miasta
 c) Zastosował podstęp
Co zapamiętałeś z filmu? Przeczytaj i wybierz prawidłową odpowiedź.

Ułóż puzzle z rozsypanych

elementów i kliknij na to

miejsce, które przedstawiał film.

Co zapamiętałeś z filmu? Wykonaj zadania Zaczarowanego Ołówka.
Q/1/POL/1/41
Wskaż zdjęcie związane z filmem o Krakowie, który obejrzałeś.

Wiesz już bardzo dużo o Krakowie.

Opowiedz o tym rodzicom i zaproś ich

do wspólnego poznawania Krakowa.