W tym quizie
poćwiczysz zamianę
walut.
3
Q/3/MAT/6/46
EDUKACJA MATEMATYCZNA          Wiadomości i umiejętności praktyczne
Wybierz wszystkie kwoty w złotych, które są wyższe od tej podanej w dolarach.
1 dolar = 3 złote
4 dolary
14 zł
10 zł
8 zł
15 zł
Wybierz wszystkie kwoty w złotych, które są wyższe od tej podanej w dolarach.
1 dolar = 3 złote
8 dolarów
27 zł
21 zł
20 zł
30 zł
Wybierz wszystkie kwoty w złotych, które są wyższe od tej podanej w dolarach.
1 dolar = 3 złote
11 dolarów
38 zł
41 zł
31 zł
27 zł
Wybierz wszystkie kwoty w złotych, które są wyższe od tej podanej w dolarach.
1 dolar = 3 złote
15 dolarów
48 zł
39 zł
42 zł
50 zł
Cieszę się, że 
poćwiczyłeś zamianę
walut.