W tych quizach poćwiczysz umiejętność rozumienia
ze słuchu.
1
Q/1/JA/10/38-40
EDUKACJA JĘZYK ANGIELSKI   Jedzenie
Kliknij na głośnik i posłuchaj po raz pierwszy rozmowy dzieci. 
Następnie przejdź do rozwiązywania ćwiczeń.
W tym quizie poćwiczysz
 uzupełnianie dialogu 
brakującymi wyrazami.
1
Q/1/JA/10/38
EDUKACJA JĘZYK ANGIELSKI   Jedzenie
Kliknij na głośnik, posłuchaj nagrania, potem przeciągnij i upuść wyrazy w odpowiednich miejscach.
A:  Hi Kevin!

hungry
eat
No
like
tomato
soup
don't
sandwich
delicious

B: Hi Pola. What's up?

A: I am ______________ .

B: Me too!

A: Let's ______________ !

B: It's a great idea!

A: Do you like chicken?

B: ______________ , I don't.

A: Do you ______________  salad?

B: Yes, I do. What about you? Do you 

like  ______________ _______________ ?

A: No, I ______________ . It's horrible.

B: Do you like cheese and ham ______________ ?

A: Yes, I do. It's ______________ . 

B: Ok, let's go to the kitchen and eat something.

A: It sounds good!

Doskonale udało Ci się 
uzupełnić dialog
 brakującymi wyrazami.

Przejdź dalej.
W tym quizie poćwiczysz 
uzupełnianie dialogu
brakującymi zdaniami.
1
Q/1/JA/10/39
EDUKACJA JĘZYK ANGIELSKI   Jedzenie
Kliknij na głośnik, posłuchaj nagrania, potem przeciągnij i upuść zdania
w odpowiednich miejscach.
A: Hi Kevin!

Hi Pola. What's up?
I'm hungry.
Let's eat!
Do you like chicken?
Yes, I do. What about you?
It sounds really good!
B: ____________________ 

A: ____________________ 

B: Me too!

A: ____________________ 

B: It's a great idea!


A: ____________________ 

B: No, I don't.

A: Do you like salad?

B: ___________________________ 

Do you like tomato soup?

A: No, I don't. It's horrible.

B: Do you like cheese and ham sandwich?

A: Yes, I do. It's delicious.

B: Ok, let's go to the kitchen and eat something.

A: ____________________ 

Doskonale udało Ci się 
uzupełnić dialog 
brakującymi zdaniami.

Przejdź dalej.
W tym quizie poćwiczysz 
odnajdywanie ważnych
 informacji.
1
Q/1/JA/10/40
EDUKACJA JĘZYK ANGIELSKI   Jedzenie
Przeczytaj pytania. Kliknij na głośnik, posłuchaj nagrania jeszcze raz i zaznacz 
prawidłowe odpowiedzi.
2. Zaznacz potrawę, którą
 lubi Kevin:
3. Zaznacz potrawę, której
 Kevin nie lubi:
4. Zaznacz potrawę, którą 
lubi Pola:
1. Kto rozmawia z Kevinem?
Anna
Pola
Katie
5. Zaznacz potrawę, której
Pola nie lubi:
Cool!
Let's eat!
It sounds really good!
6. Co Pola mówi na końcu dialogu?
Doskonale udało Ci się 
odnaleźć brakujące informacje.

Przejdź dalej.
Zadania zostały wykonane
 bardzo dobrze!
Słuchanie jest bardzo ważne
 w nauce języka obcego. 
Staraj się słuchać jak najwięcej.