W tym quizie utrwalisz
rozpoznawanie
czasowników
w zdaniach.
2
Q/2/POL/5/48

EDUKACJA POLONISTYCZNA        Tajemnice języka polskiego

Który wyraz to nazwa czynności? 
Kliknij na odpowiedni wyraz w zdaniu.
Nela wącha róże.
Który wyraz to nazwa czynności? 
Kliknij na odpowiedni wyraz w zdaniu.
W nocy wiał silny wiatr.
Który wyraz to nazwa czynności? 
Kliknij na odpowiedni wyraz w zdaniu.
W lipcu mocno
grzało słonko.
Który wyraz to nazwa czynności? 
Kliknij na odpowiedni wyraz w zdaniu.
Jesienią pada dużo deszczu.
Który wyraz to nazwa czynności? 
Kliknij na odpowiedni wyraz w zdaniu.
Zielona trawa
rośnie na wiosnę.
Który wyraz to nazwa czynności? 
Kliknij na odpowiedni wyraz w zdaniu.
Liście opadają jesienią.
Bardzo dobrze radzisz
sobie z rozpoznawaniem
czasowników.