. test
Technik hotelarstwa (422402)
Quiz nr 3: Prawda/Fałsz
T/422402/Q/PF/3
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
1. Do zadań technik hotelarstwa 
może należeć organizowanie usług 
turystycznych i rekreacyjnych. 
PRAWDA
FAŁSZ
Quiz nr 3
2. Choroby skóry odkrytych części ciała 
są przeciwwskazaniem do wykonywania 
zawodu technik hotelarstwa.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
3. Miła aparycja oraz wysoka kultura 
osobista to cechy bardzo ważne 
w zawodzie technik hotelarstwa. 
 
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
4. Zawodu technik hotelarstwa 
nie można zdobyć na Kwalifikacyjnym 
Kursie Zawodowym. 
 
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
5. Do typowych miejsc pracy 
technika hotelarstwa zaliczamy obiekty
 bazy noclegowej.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
6. W pracy technika hotelarstwa 
ważne są zdolności organizacyjne, 
negocjacyjne oraz marketingowe.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik
1. Do zadań technika hotelarstwa może należeć organizowanie usług turystycznych i rekreacyjnych. 
2. Choroby skóry odkrytych części ciała są przeciwwskazaniem do wykonywania zawodu technik hotelarstwa.
3. Miła aparycja oraz wysoka kultura osobista to cechy bardzo ważne w zawodzie technik hotelarstwa.  
4. Zawodu technik hotelarstwa nie można zdobyć 
na Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym.  
5. Do typowych miejsc pracy technika hotelarstwa zaliczamy obiekty bazy noclegowej.
6. W pracy technika hotelarstwa ważne są zdolności organizacyjne, negocjacyjne oraz marketingowe.
PRAWDA
FAŁSZ
Twój wynik