. test
Technik żywienia i usług gastronomicznych (343404)
Quiz nr 5: Co (nie) pasuje?
T/343404/Q/Cnp/5
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
1. Wskaż miejsce, w którym
technik żywienia i usług
gastronomicznych może
znaleźć zatrudnienie:
Quiz nr 5
SALON
PRODUKCJI
OBUWIA
WYPOŻYCZALNIA
SPRZĘTU
SPORTOWEGO
RESTAURACJA
SKLEP
ODZIEŻOWY
EMPATIA
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
OTWARTOŚĆ
ZARADNOŚĆ
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr  5
2. Wskaż cechę, która
nie jest konieczna,
aby dobrze wykonywać
zawód technik żywienia
i usług gastronomicznych:
CZAPKA
FARTUCH
RĘKAWICZKI
KALOSZE
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
3. Wskaż, co nie stanowi
elementu stroju
ochronnego/roboczego
w zawodzie technik żywienia
i usług gastronomicznych:
MATEMATYKA
PSYCHOLOGIA
DIETETYKA
ZOOLOGIA
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
4. Wskaż kierunek studiów,
dzięki któremu technik żywienia
i usług gastronomicznych
znacznie podniesie
swoje kwalifikacje zawodowe
i szanse na rynku pracy:
NOŻYCZKI
LUTOWNICA
ŻELAZKO
KRAJALNICA
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
5. Wybierz narzędzie
lub urządzenie, które
jest często wykorzystywane
przez technika żywienia
i usług gastronomicznych:
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik
Twoje odpowiedzi