. test
Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej
Quiz nr 4: Suwak

T/911205/Q/S/4

Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
 Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Przejdź do następnej strony jeśli chcesz zakończyć. 
Jeżeli chcesz zmienić swoje odpowiedzi cofnij się do poprzednich ekranów.
Quiz nr 4
Sprawdź
Twoje odpowiedzi wskazują na zbyt niski stopień zainteresowań

związanych z zawodem pracownika pomocniczego obsługi hotelowej.

Jest to zawód dla ludzi, którzy lubią wykonywać czynności porządkowe

i gospodarcze. Są dokładni, systematyczni, potrafią pracować

i współpracować w zespole, bez problemu podporządkowują się

poleceniom przełożonych. Postaraj się znaleźć taki zawód,

który będzie zgodny z Twoimi indywidualnymi

zainteresowaniami i predyspozycjami.


Przejdź do kolejnego quizu!

Twoje odpowiedzi wskazują na niski poziom  zainteresowań

związanych z zawodem pracownika pomocniczego obsługi hotelowej.

Jest to zawód dla ludzi, którzy lubią wykonywać czynności porządkowe

i gospodarcze. Są dokładni, systematyczni, potrafią pracować

i współpracować w zespole, bez problemu podporządkowują się

poleceniom przełożonych.  Spróbuj poszukać zawodu,

który w większym stopniu będzie zgodny z Twoimi indywidualnymi zainteresowaniami i predyspozycjami.


Przejdź do kolejnego quizu!
Uzyskany przez Ciebie wynik wskazuje dość wysoki poziom 

zainteresowań związanych z zawodem pracownik pomocniczy

obsługi hotelowej. Jest to zawód dla ludzi, którzy lubią

wykonywać czynności porządkowe i gospodarcze.

Są dokładni, systematyczni, potrafią pracować i współpracować w zespole,

bez problemu podporządkowują się poleceniom przełożonych.

Możesz brać pod uwagę ten zawód w dalszych wyborach

dotyczących Twojej ścieżki edukacyjnej. 


Przejdź do kolejnego quizu!Gratuluję! Twoje zainteresowania w wysokim stopniu

odpowiadają tym, które wykazywać powinien pracownik

pomocniczy obsługi hotelowej. Jest to zawód dla ludzi,

którzy lubią wykonywać czynności porządkowe i gospodarcze.

Są dokładni, systematyczni, potrafią pracować i współpracować

w zespole, bez problemu podporządkowują się poleceniom przełożonych.  Uzyskany wynik może wskazywać, że powinieneś wziąć pod uwagę

ten zawód w dalszych wyborach dotyczących

Twojej ścieżki edukacyjnej.


Przejdź do kolejnego quizu!