. test
Operator maszyn i urządzeń przemysłu 
spożywczego (816003)       Quiz nr 3: Prawda/Fałsz
T/816003/Q/PF/3
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
1. Operator maszyn i urządzeń przemysłu 
spożywczego może pracować 
w różnych gałęziach przemysłu spożywczego.
PRAWDA
FAŁSZ
Quiz nr 3
2. Operator maszyn i urządzeń przemysłu 
spożywczego odpowiada za prawidłową 
pracę maszyn na hali produkcyjnej.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz,
 czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
3. Operator maszyn i urządzeń przemysłu
 spożywczego nie ma kontaktu 
z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia.
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
4. Operator maszyn i urządzeń przemysłu
 spożywczego powinien posiadać 
zainteresowania techniczne.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
5. Operator maszyn i urządzeń przemysłu  spożywczego nie pracuje 
w ubraniu ochronnym.
 
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
6. Praca operatora maszyn i urządzeń 
przemysłu spożywczego może się wiązać 
z pracą w trybie zmianowym.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik
1. Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego może pracować w różnych gałęziach 
przemysłu spożywczego.
2. Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego odpowiada za prawidłową pracę maszyn 
na hali produkcyjnej.
3. Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego
nie ma kontaktu z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia.
4. Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego powinien posiadać zainteresowania techniczne.
5. Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego 
nie pracuje w ubraniu ochronnym. 
6. Praca operatora maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego może się wiązać z pracą 
w trybie zmianowym.
PRAWDA
FAŁSZ
Twój wynik