EDUKACJA MATEMATYCZNA      Liczenie i sprawność rachunkowa
3
Q/3/MAT/2/12
W tym quizie
poćwiczysz dodawanie
  w zakresie od 0 do 100.
=67
=68
=69
60+7
63+5
61+8
62+5
64+5
Przenieś kolorowe listki tak, aby kolor listka odpowiadał wynikowi działania.
=78
=77
=76
72+4
72+5
71+7
73+4
73+5
Przenieś  kolorowe listki tak, aby kolor listka odpowiadał wynikowi działania.
Cieszę się,
że poćwiczyłeś dodawanie 
w zakresie od 0 do 100.