. test
Wędliniarz (751107)
Quiz nr 8: Memory
T/751107/Q/M/8
Zagraj
w MEMORY
i powtórz
nazwy narzędzi
używanych
w tym zawodzie.
Klikaj na karty, zapamiętaj ich położenie
i znajdź wszystkie pary w 60 sekund.
Quiz nr: 8
Klikaj na karty, zapamiętaj ich położenie
i znajdź wszystkie pary w 45 sekund.
Quiz nr: 8
Gratulacje!
Spostrzegawczość
jest cechą ważną
w każdym zawodzie.