W tym quizie
poznasz pojęcia związane
z finansami.
3
Q/3/SPO/1/14
 EDUKACJA SPOŁECZNA            Kontakty z równieśnikami i dorosłymi
Zaznacz podane wyrazy w wykreślance.
BUDŻET
WYDATKI
DOCHODY
KONTO
LOKATA
OSZCZĘDNOŚCI
Pamiętaj!
Warto oszczędzać i planować
swoje wydatki.