EDUKACJA POLONISTYCZNA   Tajemnice języka polskiego
W tym quizie utrwalisz
rozpoznawanie przymiotników
w zdaniach.
3
Q/3/POL/5/18
Który wyraz to przymiotnik? 
Kliknij na odpowiedni wyraz w zdaniu.
Chłopcy grają w piłkę plażową.
Który wyraz to przymiotnik? 
Kliknij na odpowiedni wyraz w zdaniu.
Ala skacze na długiej skakance.
Który wyraz to przymiotnik? 
Kliknij na odpowiedni wyraz w zdaniu.
Wesołe dzieci bawią się na dworze.
Który wyraz to przymiotnik? 
Kliknij na odpowiedni wyraz w zdaniu.
Ala huśta się na najmniejszej
huśtawce.
Który wyraz to przymiotnik? 
Kliknij na odpowiedni wyraz w zdaniu.
Tola robiła babki z mokrego piasku.
Który wyraz to przymiotnik? 
Kliknij na odpowiedni wyraz w zdaniu.
Dzieci pływają w zimnym morzu.
Bardzo dobrze radzisz
sobie z rozpoznawaniem
przymiotników.