W tych quizach poćwiczysz umiejętność rozumienia
ze słuchu.
1
Q/1/JA/10/41-43
EDUKACJA JĘZYK ANGIELSKI   Jedzenie
Kliknij na głośnik i posłuchaj po raz pierwszy rozmowy dzieci. 
Następnie przejdź do rozwiązywania ćwiczeń.
W tym quizie poćwiczysz
 uzupełnianie dialogu 
brakującymi wyrazami.
1
Q/1/JA/10/41
EDUKACJA JĘZYK ANGIELSKI   Jedzenie
Kliknij na głośnik, posłuchaj nagrania, potem przeciągnij i upuść wyrazy 
w odpowiednich miejscach.
A: Hi Pola!
hungry
eat
Do
No
like
Yes
don't
cheese
do
delicious
kitchen

B: Hi Kevin. What's up?

A: I am ______________ .

B: Me too!

A: Let's ______________ !

B: It's a great idea!

A: ______________ you like pasta?

B: ______________ , I don't.

A: Do you ______________  rice?

B: ______________ , I do. What about you?

Do you like chips?

A: No, I ______________ . They are horrible.

B: Do you like ______________ sandwich?

A:  Yes, I ______________ . It's ______________ !

B: Ok. Let's go to the ______________  and eat something.

A: Ok. It's a great idea!

Doskonale udało Ci się 
uzupełnić dialog
 brakującymi wyrazami.

Przejdź dalej.
W tym quizie poćwiczysz 
uzupełnianie dialogu
brakującymi zdaniami.
1
Q/1/JA/10/42
EDUKACJA JĘZYK ANGIELSKI   Jedzenie
Kliknij na głośnik, posłuchaj nagrania, potem przeciągnij i upuść zdania
w odpowiednich miejscach.
A: Hi Pola!
I'm hungry.
Do you like pasta?
Do you like rice?
No, I don't. They are horrible.
Ok. It's a great idea.

B: Hi Kevin! What's up?

A: ____________________ 

B: Me too!

A: Let's eat. 

B: It's a great idea!

A: ____________________ 

B: No, I don't.

A: ____________________ 

B: Yes, I do. What about you? Do you like chips? 

A: _____________________________________ 

B: Do you like cheese sandwich?

A: Yes, I do. It's delicious.

B: Ok, let's go to the kitchen and eat something.

A: ____________________ 

Doskonale udało Ci się 
uzupełnić dialog 
brakującymi zdaniami.

Przejdź dalej.
W tym quizie poćwiczysz 
odnajdywanie ważnych
 informacji.
1
Q/1/JA/10/43
EDUKACJA JĘZYK ANGIELSKI   Jedzenie
Przeczytaj pytania. Kliknij na głośnik, posłuchaj nagrania jeszcze raz i zaznacz 
prawidłowe odpowiedzi.
2. Zaznacz potrawę, którą
 lubi Pola:
3. Zaznacz potrawę, której
 Pola nie lubi:

4. Zaznacz potrawę, którą 

lubi Kevin:

1. Kto rozmawia z Polą?
Sam
Kevin
Tom
5. Zaznacz potrawę, której
    Kevin nie lubi:
Cool!
I don't want to!
Ok. It's a great idea!

6. Co Kevin mówi na

końcu dialogu?

Doskonale udało Ci się 
odnaleźć brakujące informacje.

Przejdź dalej.
Zadania zostały wykonane
 bardzo dobrze!
Słuchanie jest bardzo ważne
 w nauce języka obcego. 
Staraj się słuchać jak najwięcej.