W tym quizie poznasz
przedmioty, które działają
na baterię oraz te,
które trzeba podłączyć
do prądu.
1
Q/1/TECH/1/14
    EDUKACJA TECHNICZNA         Wychowanie techniczne

Znajdź w wykreślance przedmioty, które działają na baterię.

Znajdź w wykreślance przedmioty, które trzeba podłączyć do prądu.

Teraz już wiesz jak działają
różne przedmioty.