. test
Technik obsługi turystycznej (422103)
Quiz nr 3: Prawda/Fałsz
T/422103/Q/PF/3
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
1. Do typowych zadań zawodowych osoby
pracującej jako technik obsługi turystycznej
należy między innymi planowanie tras podróży
dla klientów.
 
PRAWDA
FAŁSZ
Quiz nr 3
2. Technik obsługi turystycznej może podjąć pracę w urzędach administracji państwowej 
na stanowiskach związanych z organizacją
i promocją turystyki danego regionu.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz,
 czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
3. Aby uzyskać zawód 
technik obsługi turystycznej należy 
ukończyć Szkołę Policealną. 
 
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
4. Liczba godzin przeznaczona na kształcenie
 w ramach danego zawodu 
wynosi łącznie 660h.  
 
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
5. Duży stopień niedosłuchu stanowi przeciwwskazanie do wykonywania pracy 
jako technik obsługi turystycznej.
 
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
6. W celu uzyskania zawodu technik 
obsługi turystycznej należy uzyskać 
kwalifikację T.13 oraz T.14.
 
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik
1. Do typowych zadań zawodowych osoby pracującej
jako technik obsługi turystycznej należy między innymi planowanie tras podróży dla klientów. 
2. Technik obsługi turystycznej może podjąć pracę 
w urzędach administracji państwowej na stanowiskach związanych z organizacją i promocją turystyki danego regionu.
3. Aby uzyskać zawód technik obsługi turystycznej 
należy ukończyć Szkołę Policealną.  
4. Liczba godzin przeznaczona na kształcenie w ramach danego zawodu  wynosi łącznie 660h.   
5. Duży stopień niedosłuchu stanowi przeciwwskazanie 
do wykonywania pracy jako technik obsługi turystycznej. 
6. W celu uzyskania zawodu technik obsługi turystycznej należy uzyskać kwalifikację T.13 oraz T.14. 
PRAWDA
FAŁSZ
Twój wynik