EDUKACJA MATEMATYCZNA  Liczenie i sprawność rachunkowa
3
Q/3/MAT/2/34
W tym quizie
poćwiczysz dodawanie
i odejmowanie w
zakresie od 0 do 100.
=57
=67
=47
35+32
68-21
67-20
76-9
36+21
Przesuń kolorowe balony tak, aby kolor balonu odpowiadał wynikowi działania.
=51
=66
=60
37+29
26+34
87-27
92-26
74-23
Przesuń kolorowe balony tak, aby kolor balonu odpowiadał wynikowi działania.
Cieszę się, że
poćwiczyłeś dodawanie i
odejmowanie w zakresie
od 0 do 100.