Smok Albert uwielbia zagadki.
Dzisiaj poznaje części mowy:
przymiotniki i przysłówki.
3
Q/3/POL/5/22
EDUKACJA POLONISTYCZNA          Tajemnice języka polskiego
Przymiotniki i przysłówki
Przymiotniki
Przysłówki
niskie
Pomóż Albertowi pogrupować części mowy. Przesuń wyrazy w odpowiednie miejsce.
stary
wolno
brzydko
Przymiotniki i przysłówki
Przymiotniki
Przysłówki
ciężka
gruby
Pomóż Albertowi pogrupować części mowy. Przesuń wyrazy w odpowiednie miejsce.
mniej
lepiej
Doskonale poradziłeś
sobie z podziałem wyrazów
na przymiotniki i przysłówki.
To ucieszyło Alberta.