W tych quizach poćwiczysz umiejętność rozumienia
ze słuchu.
3
Q/3/JA/3/14-15
EDUKACJA JĘZYK ANGIELSKI     Środki transportu
Kliknij na głośnik i posłuchaj po raz pierwszy rozmowy dzieci. 
Następnie przejdź do rozwiązywania ćwiczeń.
W tym quizie poćwiczysz 
odnajdywanie ważnych
 informacji.
3
Q/3/JA/3/14
EDUKACJA JĘZYK ANGIELSKI     Środki transportu
Przeczytaj pytania. Kliknij na głośnik, posłuchaj nagrania  jeszcze raz i zaznacz 
prawidłowe odpowiedzi.
2. Ile czasu potrzebuje
Jane by dotrzeć do szkoły?
15 minutes
20 minutes
an hour

3. W jaki sposób Denis

dociera do szkoły?

on foot
by bike
by boat

4. Ile czasu potrzebuje Denis,

 żeby dotrzeć do szkoły?

1. W jaki sposób Jane

dociera do szkoły?

by bike
by car
on foot
an hour
half an hour
15 minutes
5. W jaki sposób Jane dotrze
jutro do szkoły?
by car
by boat
by bike
Doskonale udało Ci się 
odnaleźć brakujące informacje.

Przejdź dalej.
W tym quizie poćwiczysz
 uzupełnianie dialogu 
brakującymi wyrazami
i zdaniami.
3
Q/3/JA/3/15
EDUKACJA JĘZYK ANGIELSKI    Środki transportu
Kliknij na głośnik, posłuchaj nagrania, potem przeciągnij i upuść wyrazy 
w odpowiednich miejscach.
A: Hi Dennis!
get
school
How
bike
takes
half

B: Hi Jane! How do you ______________ to school?

A: I get to ______________ by car.

B: How long does it take you?

A: It takes me 15 minutes. What about you? ______________ 

B: I get to school by ______________ .

A: How long does it take you?

B: It ______________ me ______________ an hour.

A: Wow! Can I come with you tommorow?

B: Sure!

do you get to school?

Kliknij na głośnik, posłuchaj nagrania, potem przeciągnij i upuść zdania
w odpowiednich miejscach.
How do you get to school?
It takes me 15 minutes
I get to school by bike
Can I come with you tommorow?
A: Hi Dennis!

B: Hi Jane! ______________________________

A: I get to school by car.

B: How long does it take you?

A: ___________________________ What about you? How do

B: ___________________________.

A: How long does it take you?

B: It takes me half an hour.

A: Wow! ____________________________________

B: Sure!

you get to school?

Zadania zostały wykonane
 bardzo dobrze!
Słuchanie jest bardzo ważne
 w nauce języka obcego. 
Staraj się słuchać jak najwięcej.