W tym quizie poćwiczysz
 uzupełnianie dialogu 
brakującymi wyrazami
i zdaniami.
2
Q/2/JA/11/32
EDUKACJA JĘZYK ANGIELSKI     Pogoda
Kliknij na głośnik i posłuchaj po raz pierwszy rozmowy dzieci. 
Następnie przejdź do rozwiązywania ćwiczeń.
Kliknij na głośnik, posłuchaj nagrania, potem przeciągnij i upuść wyrazy 
w odpowiednich miejscach.
hide
stormy
raining
umbrella

A: Ben! Don't ______________ under the tree! It's ______________ !

A: I've got an ______________ . Catch it!

B: Thanks, Ann!

A: Come to me! There is plenty of space at the ______________ stop.

B: Good idea!

B: But it's ______________, Ann!

bus
Kliknij na głośnik, posłuchaj nagrania, potem przeciągnij i upuść zdania
w odpowiednich miejscach.
Don't hide under the tree!
But it's raining, Ann!
Catch it!
There is plenty of space at the bus stop.

A: Ben! ______________________________ It's stormy!

B: _________________________

A: I've got an umbrella_________________________

B: Thanks, Ann!

A: Come to me! ____________________________________________

B: Good idea!

Zadania zostały wykonane
 bardzo dobrze!
Słuchanie jest bardzo ważne
 w nauce języka obcego. 
Staraj się słuchać jak najwięcej.