W tym quizie utrwalisz
rozpoznawanie
czasowników
w zdaniach.
2
Q/2/POL/5/43

EDUKACJA POLONISTYCZNA        Tajemnice języka polskiego

Który wyraz to nazwa czynności? 
Kliknij na odpowiedni wyraz w zdaniu.
Wujek Franka hoduje krowy.
Który wyraz to nazwa czynności? 
Kliknij na odpowiedni wyraz w zdaniu.
W jeziorze pływają ryby.
Który wyraz to nazwa czynności? 
Kliknij na odpowiedni wyraz w zdaniu.
Tola i Ola głaszczą kota.
Który wyraz to nazwa czynności? 
Kliknij na odpowiedni wyraz w zdaniu.
Dziewczynki karmiły króliki u babci.
Który wyraz to nazwa czynności? 
Kliknij na odpowiedni wyraz w zdaniu.
Pani nauczycielka pokazuje
zwierzęta leśne.
Który wyraz to nazwa czynności? 
Kliknij na odpowiedni wyraz w zdaniu.
Szczeniak Tomka polizał moją rękę.
Bardzo dobrze radzisz
sobie z rozpoznawaniem
czasowników.