. test
Wędliniarz (751107)
Quiz nr 7: Połącz liniami
T/751107/Q/PL/7
Sprawdź, czy
znasz nazwy
narzędzi
używanych w tym zawodzie.
Quiz nr: 6
KOMORA
WĘDZARNICZA
MASZYNKA
DO MIELENIA
MASZYNA
PLASTERKUJĄCA
Połącz liniami narzędzia z ich nazwami.
Quiz nr: 7
Quiz nr: 6
TASAK
NÓŻ RZEŹNICZY
NADZIEWARKA
DO KIEŁBASY
Połącz liniami narzędzia z ich nazwami.
Quiz nr: 7
Gratulacje, znasz
narzędzia używane
w tym zawodzie!