. test
Technik hotelarstwa
Quiz nr 4: Suwak

T/422402/Q/S/4

Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
 Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Przejdź do następnej strony jeśli chcesz zakończyć. 
Jeżeli chcesz zmienić swoje odpowiedzi cofnij się do poprzednich ekranów.
Quiz nr 4
SprawdźTwoje odpowiedzi wskazują na zbyt niski stopień zainteresowań
związanych z zawodem technika hotelarstwa. Jest to zawód
dla ludzi kulturalnych, obowiązkowych o miłej aparycji i nienagannym
wyglądzie, które nie mają problemu z nawiązywaniem kontaktów z innymi.
Dla osób o wszechstronnych zainteresowaniach oraz zdolnościach organizatorskich. Przydatna jest również łatwość przyswajania języków
obcych. Postaraj się znaleźć taki zawód, który będzie zgodny
z Twoimi indywidualnymi zainteresowaniami i predyspozycjami.

Przejdź do kolejnego quizu!Twoje odpowiedzi wskazują na niski poziom zainteresowań
związanych z zawodem technika hotelarstwa. Jest to zawód
dla ludzi kulturalnych, obowiązkowych o miłej aparycji i nienagannym
wyglądzie, które nie mają problemu z nawiązywaniem kontaktów
z innymi. Dla osób o wszechstronnych zainteresowaniach
oraz zdolnościach organizatorskich. Przydatna jest również łatwość przyswajania języków obcych. Spróbuj poszukać zawodu, który
w większym stopniu będzie zgodny z Twoimi indywidualnymi
zainteresowaniami i predyspozycjami.

Przejdź do kolejnego quizu!Uzyskany przez Ciebie wynik wskazuje dość wysoki poziom
zainteresowań związanych z zawodem technika hotelarstwa.
Jest to zawód dla ludzi kulturalnych, obowiązkowych o miłej
aparycji i nienagannym wyglądzie, które nie mają problemu
z nawiązywaniem kontaktów z innymi. Dla osób o wszechstronnych zainteresowaniach oraz zdolnościach organizatorskich. Przydatna
jest również łatwość przyswajania języków obcych. Możesz brać
pod uwagę ten zawód w dalszych wyborach dotyczących
Twojej ścieżki edukacyjnej. 

Przejdź do kolejnego quizu!


Gratuluję! Twoje zainteresowania w wysokim stopniu
odpowiadają tym, które wykazywać powinien technik hotelarstwa.
Jest to zawód dla ludzi kulturalnych, obowiązkowych o miłej
aparycji i nienagannym wyglądzie, które nie mają problemu
z nawiązywaniem kontaktów z innymi. Dla osób o wszechstronnych zainteresowaniach oraz zdolnościach organizatorskich. Przydatna
jest również łatwość przyswajania języków obcych. Uzyskany wynik
może wskazywać, że powinieneś wziąć pod uwagę ten zawód
w dalszych wyborach dotyczących Twojej ścieżki edukacyjnej.

Przejdź do kolejnego quizu!