W tym quizie poćwiczysz
rozpoznawanie wyrazów,
które się rymują.
1
Q/1/POL/1/11
EDUKACJA POLONISTYCZNA  Słuchanie i wypowiadanie się
Kliknij na głośnik i posłuchaj nagrania. Zaznacz dwa obrazki,
których nazwy się rymują.
Kliknij na głośnik i posłuchaj nagrania. Zaznacz dwa obrazki,
których nazwy się rymują.
Kliknij na głośnik i posłuchaj nagrania. Zaznacz dwa obrazki,
których nazwy się rymują.
Kliknij na głośnik i posłuchaj nagrania. Zaznacz dwa obrazki,
których nazwy się rymują.
Kliknij na głośnik i posłuchaj nagrania. Zaznacz dwa obrazki,
których nazwy się rymują.
Kliknij na głośnik i posłuchaj nagrania. Zaznacz dwa obrazki,
których nazwy się rymują.
Widzę, że potrafisz już
wskazać pary rymujących się
wyrazów.