W tym quizie utrwalisz
zasady ortografii.
2
Q/2/POL/4/85

EDUKACJA POLONISTYCZNA        Świat ortografii

Klikaj na ikony, posłuchaj i wpisz hasła do krzyżówki.
Cieszę się, że rozwiązałeś
krzyżówkę i utrwaliłeś
zasady ortografii.