. test
Operator maszyn i urządzeń
przemysłu spożywczego (816003) 
T/816003/Q/M/6
Zagraj
w MEMORY
i powtórz
nazwy narzędzi
używanych
w tym zawodzie.

Quiz nr 6:
Memory
Klikaj na karty, zapamiętaj ich położenie
i znajdź wszystkie pary w 60 sekund.
Quiz nr: 6
Klikaj na karty, zapamiętaj ich położenie
i znajdź wszystkie pary w 45 sekund.
Quiz nr: 6
Gratulacje!
Spostrzegawczość
jest cechą ważną
w każdym zawodzie.