Smok Albert uwielbia zagadki.
Dzisiaj poznaje części mowy:
przymiotniki i przysłówki.
3
Q/3/POL/5/24
EDUKACJA POLONISTYCZNA          Tajemnice języka polskiego
Przymiotniki i przysłówki
Przymiotniki
Przysłówki
młodzi
Pomóż Albertowi pogrupować części mowy. Przesuń wyrazy w odpowiednie miejsce.
wolne
ciężko
czysto
Przymiotniki i przysłówki
Przymiotniki
Przysłówki
chudy
dobrzy
Pomóż Albertowi pogrupować części mowy. Przesuń wyrazy w odpowiednie miejsce.
smutno
młodo
Doskonale poradziłeś
sobie z podziałem wyrazów
na przymiotniki i przysłówki.
To ucieszyło Alberta.