1
Q/1/MAT/1/9
 EDUKACJA MATEMATYCZNA      Stosunki przestrzenne
W tym quizie
będziesz wskazywał
samochody
na parkingu.
Wskaż samochód stojący przed samochodem zielonym.
 
Wskaż samochód stojący pomiędzy czarnym a żółtym. 
 
Wskaż samochód stojący za samochodem niebieskim. 
 
Wskaż samochód stojący przed samochodem czerwonym.
 
Wskaż samochód stojący za samochodem żółtym. 
 
Wskaż samochód stojący pomiędzy zielonym a czerwonym. 
 
Wskaż samochód stojący przed samochodem czarnym. 
 
Wskaż samochód stojący za samochodem czarnym.
 
Bardzo dobrze radzisz sobie 
z użyciem pojęć przed,
za i pomiędzy.