. test
Operator maszyn i urządzeń 
w przemyśle spożywczym
Quiz nr 4: Suwak

T/816003/Q/S/4

Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
 Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Przejdź do następnej strony jeśli chcesz zakończyć. 
Jeżeli chcesz zmienić swoje odpowiedzi cofnij się do poprzednich ekranów.
Quiz nr 4
Sprawdź
Twoje odpowiedzi wskazują na zbyt niski stopień zainteresowań 

związanych z zawodem operatora maszyn i urządzeń przemysłu 

spożywczego. Jest to zawód dla ludzi, którzy doceniają rolę wyrobów spożywczych w zdrowym żywieniu człowieka. 

Postaraj się znaleźć taki zawód, który będzie zgodny z Twoimi 

indywidualnymi zainteresowaniami i predyspozycjami.


Przejdź do kolejnego quizu!Twoje odpowiedzi wskazują na niski poziom  zainteresowań 

związanych z zawodem operatora maszyn i urządzeń przemysłu 

spożywczego. Jest to zawód dla ludzi, którzy doceniają rolę wyrobów spożywczych w zdrowym żywieniu człowieka. Operator maszyn 

i urządzeń to osoba, która czuwa nad prawidłową pracą maszyn w procesie produkcyjnym. Ponadto on także obsługuje te maszyny. 

Spróbuj poszukać zawodu, który w większym stopniu 

będzie zgodny z Twoimi indywidualnymi 

zainteresowaniami i predyspozycjami.


Przejdź do kolejnego quizu!Uzyskany przez Ciebie wynik wskazuje dość wysoki poziom 

zainteresowań związanych z zawodem operatora maszyn 

i urządzeń przemysłu spożywczego. Jest to zawód dla ludzi, 

którzy doceniają rolę wyrobów spożywczych w zdrowym żywieniu człowieka. Operator maszyn i urządzeń to osoba, która czuwa nad prawidłową pracą maszyn w procesie produkcyjnym. Ponadto on także obsługuje te maszyny. Powinien więc dobrze znać instrukcje obsługi, które podają informacje 

na temat właściwego użytkowania sprzętu używanego 

do produkcji wyrobów spożywczych. Możesz brać pod uwagę 

ten zawód w dalszych wyborach dotyczących Twojej ścieżki edukacyjnej. 


Przejdź do kolejnego quizu!


Gratuluję! Twoje zainteresowania w wysokim stopniu

 odpowiadają tym, które wykazywać powinien operator maszyn

i urządzeń przemysłu spożywczego. Jest to zawód dla ludzi, którzy

doceniają rolę wyrobów spożywczych w zdrowym żywieniu człowieka.

Operator maszyn i urządzeń to osoba, która czuwa nad prawidłową

pracą maszyn w procesie produkcyjnym. Ponadto on także obsługuje

te maszyny. Powinien więc dobrze znać instrukcje obsługi, które podają

informacje na temat właściwego użytkowania sprzętu używanego do

produkcji wyrobów spożywczych. W razie awarii maszyn produkcyjnych

operator może pomóc w usunięciu usterki. Uzyskany wynik może

wskazywać, że powinieneś wziąć pod uwagę ten zawód w dalszych

wyborach dotyczących Twojej ścieżki edukacyjnej.


Przejdź do kolejnego quizu!