EDUKACJA JĘZYK ANGIELSKI    Jedzenie
W tym quizie poćwiczysz
odpowiadanie na pytanie
"Do you like...?"
1
Q/1/JA/10/59
No, I don't.
Yes, I can.
Yes, I have.
Do you like rolls?
Kliknij na głośnik, posłuchaj nagrania i wybierz odpowiedni napis.
Yes, I do.
Yes, I can.
No, I haven't.
Do you like apples?
Kliknij na głośnik, posłuchaj nagrania i wybierz odpowiedni napis.
Yes, I do.
No, I haven't.
No, I can't.
Do you like bananas?
Kliknij na głośnik, posłuchaj nagrania i wybierz odpowiedni napis.
No, I don't.
Yes, I can.
No, I haven't.
Do you like tangerines?
Kliknij na głośnik, posłuchaj nagrania i wybierz odpowiedni napis.
No, I don't.
Yes, I can.
Yes, I don't.
Do you like apples?
Kliknij na głośnik, posłuchaj nagrania i wybierz odpowiedni napis.
No, I don't.
Yes, I have.
No, I can't.
Do you like bananas?
Kliknij na głośnik, posłuchaj nagrania i wybierz odpowiedni napis.
Yes, I do.
No, I haven't.
No, I can't.
Do you like rolls?
Kliknij na głośnik, posłuchaj nagrania i wybierz odpowiedni napis.
Yes, I do.
Yes, I can.
Yes, I have.
Do you like tangerines?
Kliknij na głośnik, posłuchaj nagrania i wybierz odpowiedni napis.
Brawo!
Umiesz już poprawnie
odpowiedzieć na pytanie
"Do you like...?"