W tym quizie
poćwiczysz pisownię
wyrażeń i zwrotów
związanych z transportem
i podróżowaniem.
Wygraj z czasem!
3
Q/3/JA/3/30
EDUKACJA JĘZYK ANGIELSKI   Środki transportu

Przepisz tekst z poruszającego się obrazka, zanim zniknie.
Wygraj z czasem!
platform
10
turn left
10
ticket office
10
Where is platform ?
15
Where is the
ticket office?
20
Where is the
ticket office?
Twój
wynik
pkt.