. test
Cukiernik (751201)       Quiz nr 2: Ankieta 
Wybór zawodu nie jest prosty. Pod uwagę należy wziąć wiele czynników - własne
 zainteresowania, cechy charakteru czy warunki zdrowotne.
T/751201/Q/A/2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Lubię piec ciasta dla mojej rodziny i przyjaciół.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Interesują mnie nowe przepisy kulinarne.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Mogę pracować w pomieszczeniach, w których jest
podwyższona temperatura.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Po zakończonej pracy w kuchni zawsze zostawiam
po sobie porządek.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Jestem osobą dobrze zorganizowaną.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Dobrze radzę sobie w trudnych sytuacjach.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Jestem osobą kreatywną.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Mogę polegać na moim zmyśle węchu, smaku i dotyku.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Nie mam problemu z wykonywaniem prac
o charakterze manualnym.
Zobacz swoje odpowiedzi
Nie mam problemu z wykonywaniem prac o charakterze manualnym.
Mogę polegać na moim zmyśle węchu, smaku i dotyku.
Jestem osobą kreatywną.
Dobrze radzę sobie w trudnych sytuacjach.
Jestem osobą dobrze zorganizowaną.
Po zakończonej pracy w kuchni zawsze zostawiam po sobie porządek.
Mogę pracować w pomieszczeniach, w których jest podwyższona temperatura.
Interesują mnie nowe przepisy kulinarne.
Lubię piec ciasta dla mojej rodziny i przyjaciół.
Twój  wynik  ankiety
Twoje odpowiedzi