EDUKACJA POLONISTYCZNA              Świat ortografii
3
Q/3/POL/4/71-72
W tym quizie utrwalisz
pisownię wyrazów
z: ć, ci.
Zapraszamy Cię do
napisania dyktanda.

Kliknij na głośnik, posłuchaj dyktanda i wpisz brakujące wyrazy.

Wieczorem                            odwiedził                          .
 Ciocia zapaliła lampkę i poczęstowała
herbatą i                                   .
Q/3/POL/4/71

Kliknij na głośnik, posłuchaj dyktanda i wpisz brakujące wyrazy.

Przez                               okno do                                  
Latała dookoła                                  .
wpadła                    .

Kliknij na głośnik, posłuchaj dyktanda i wpisz brakujące wyrazy.

Po krótkim trzepotaniu przysiadła na                        
koło lampy, ukazując swe włochate                         .
Ciocia bezskutecznie chciała ją                           
lub                            .
Q/3/POL/4/72

Kliknij na głośnik, posłuchaj dyktanda i wpisz brakujące wyrazy.

Machając                                     trąciła szklankę, a                     
herbata rozlała się po obrusie robiąc                                plamę.
Miecio zgasił lampkę i                         sama wyfrunęła
w kierunku nowego źródła światła.
Im więcej ćwiczysz tym
lepiej radzisz sobie
z wyzwaniami ortografii.