W tym quizie powtórzysz
jak bezpiecznie korzystać
z różnych urządzeń.
1
Q/1/TECH/1/23
    EDUKACJA TECHNICZNA         Wychowanie techniczne
samodzielnie
z pomocą osoby
dorosłej
Jak możesz korzystać z tych urządzeń? Przesuń przedmioty w odpowiednie miejsca.
samodzielnie
z pomocą osoby
dorosłej
Jak możesz korzystać z tych urządzeń? Przesuń przedmioty w odpowiednie miejsca.
Wiesz już jak bezpiecznie
korzystać z urządzeń.