. test
Wędliniarz (751107)       Quiz nr 2: Ankieta 
Wybór zawodu nie jest prosty. Pod uwagę należy wziąć wiele czynników - własne
 zainteresowania, cechy charakteru czy warunki zdrowotne.
T/751107 /Q/A/2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Interesuje się zagadnieniami kulinarnymi zwłaszcza
przepisami dotyczącymi potraw mięsnych.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Jestem osobą która lubi zachowywać porządek.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Jestem osobą która nie obawia się widoku krwi.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Lubię testować nowe przepisy kulinarne.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Jestem zainteresowany zastosowaniem różnych
przypraw w potrawach.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Lubisz wykonywać pracę która wymaga
wykorzystania twojej siły fizycznej.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Potrafisz efektywnie współpracować z różnymi ludźmi.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Jesteś osobą pracowitą.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Wykonywanie pracy o charakterze powtarzalnych
czynności nie będzie stanowiło dla mnie problemu.
Zobacz swoje odpowiedzi
Wykonywanie pracy o charakterze powtarzalnych czynności nie będzie stanowiło
dla mnie problemu.
Jesteś osobą pracowitą.
Potrafisz efektywnie współpracować z różnymi ludźmi.
Lubisz wykonywać pracę która wymaga wykorzystania twojej siły fizycznej.
Jestem zainteresowany zastosowaniem różnych przypraw w potrawach.
Lubię testować nowe przepisy kulinarne.
Jestem osobą która nie obawia się widoku krwi.
Jestem osobą która lubi zachowywać porządek.
Interesuje się zagadnieniami kulinarnymi zwłaszcza przepisami dotyczącymi potraw mięsnych.
Twój  wynik  ankiety
Twoje odpowiedzi