W tym quizie 
poćwiczysz
rozpoznawanie rytmów.
3
Q/3/MUZ/2/13
                          EDUKACJA  MUZYCZNA          Tworzenie muzyki
  
Pod każdą kolorową figurą jest ukryty rytm. Posłuchaj ich a następnie kliknij na głośnik
i posłuchaj nagrania. Przeciągnij i upuść figury na puste pola, w kolejności zgodnej z nagraniem.
 
 
 
 
 
 
Pod każdą kolorową figurą jest ukryty rytm. Posłuchaj ich a następnie kliknij na głośnik
i posłuchaj nagrania. Przeciągnij i upuść figury na puste pola, w kolejności zgodnej z nagraniem.
 
 
 
Pod każdą kolorową figurą jest ukryty rytm. Posłuchaj ich a następnie kliknij na głośnik
i posłuchaj nagrania. Przeciągnij i upuść figury na puste pola, w kolejności zgodnej z nagraniem.
Cieszę się,
że przećwiczyłeś
rozpoznawanie
rytmów.