Przeczytaj dokładnie historię bohatera
Grupa zawodów dotyczących instalacji sanitarnych, sieci zewnętrznych oraz instalacji przemysłowych
Alicja (lat 28), Technik gazownictwa
Gazownictwo było w rodzinie Alicji od zawsze. Jej ojciec wraz z wujkiem od lat prowadzą firmę zajmującą się projektowaniem i montażem instalacji gazowych. Od najmłodszych lat przyglądała się pracy w tej branży. W gimnazjum pokochała chemię i fizykę i z tymi zainteresowaniami wiązała swoją przyszłość. Zastanawiała się nad kontynuacją nauki w liceum w klasie matematyczno-fizycznej lub chemiczno-fizycznej. Nie miała jednak sprecyzowanego pomysłu na to, co mogłaby robić w przyszłości. Za namową rodziców, przed podjęciem decyzji dotyczącej wyboru szkoły ponadgimnazjalnej, postanowiła poznać ofertę szkół zawodowych. Wybrała się na dni otwarte do zespołu szkół zawodowych w swoim mieście. Bardzo się zdziwiła, gdy wśród uczniów prezentujących ofertę edukacyjną szkoły, spotkała swoją starszą koleżankę – laureatkę olimpiady chemicznej. Okazało się, że koleżanka – uczennica klasy przygotowującej do zawodu technika gazownictwa, postanowiła uczyć się w tej szkole, ponieważ ta placówka od wielu lat współpracuje ze specjalistami z zakresu gazownictwa z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, a także z miejscową gazownią, w której najlepsi absolwenci otrzymują pracę oraz możliwość dofinansowania dalszego kształcenia. Po tej rozmowie oraz późniejszej rozmowie z rodzicami, Alicja postanowiła podjąć naukę w technikum. Ten wybór bardzo ucieszył ojca Alicji. W czasie edukacji, a następnie praktyk zawodowych w gazowni, Alicja coraz bardziej utwierdzała się swojej decyzji. Dzięki świetnie zdanemu egzaminowi dyplomowemu i maturze, bez problemu znalazła zatrudnienie w gazowni w dziale napraw i konserwacji sieci gazowych. Po dwóch latach pracy Alicja otrzymała propozycję podjęcia studiów na kierunku energetyki, które w 80% sfinansowałby pracodawca, pod warunkiem, że przez 4 lata od ukończenia studiów Alicja nie zmieni miejsca pracy. Alicja przyjmuje propozycję pracodawcy i planuje od października podjąć studia na Wydziale Energetyki i Paliw Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego