W tym quizie
poćwiczysz dodawanie i
odejmowanie w 
zakresie do 100.
3
Q/3/MAT/2/32
EDUKACJA MATEMATYCZNA            Liczenie i sprawność rachunkowa
Wybierz i przesuń liczby, tak aby utworzyć poprawne działanie.
90
80
39
59
- 41 =
Wybierz i przesuń liczby, tak aby utworzyć poprawne działanie.
40
50
69
79
=
19 +
Wybierz i przesuń liczby, tak aby utworzyć poprawne działanie.
34
50
31
83
=
52 +
Wybierz i przesuń liczby, tak aby utworzyć poprawne działanie.
83
14
88
12
- 71 =
Cieszę się, że potrafisz
dodawać i odejmować
w zakresie do 100.