W tym quizie poćwiczysz
dodawanie i odejmowanie
zakresie od 0 do 100.
3
Q/3/MAT/2/27

EDUKACJA MATEMATYCZNA     Liczenie i sprawność rachunkowa

Połącz liniami działania z ich wynikami.
14+28
22+29
62-22
40
42
51
Połącz liniami działania z ich wynikami.
66-21
62-9
32+15
45
47
53
Połącz liniami działania z ich wynikami.
28+34
66-11
83-26
55
57
62
Cieszę się, że poćwiczyłeś
dodawanie i odejmowanie
w zakresie od 0 do 100.