W tym quizie utrwalisz
rozpoznawanie
czasowników
w zdaniach.
2
Q/2/POL/5/49

EDUKACJA POLONISTYCZNA        Tajemnice języka polskiego 

Który wyraz to nazwa czynności? 
Kliknij na odpowiedni wyraz w zdaniu.
Przed domem dzieci lepią bałwana.
Który wyraz to nazwa czynności? 
Kliknij na odpowiedni wyraz w zdaniu.
Chłopcy zjeżdżają z górki
na sankach.
Który wyraz to nazwa czynności? 
Kliknij na odpowiedni wyraz w zdaniu.
Za oknem prószy śnieg.
Który wyraz to nazwa czynności? 
Kliknij na odpowiedni wyraz w zdaniu.
Tata sprawdza grubość lodu
na stawie.
Który wyraz to nazwa czynności? 
Kliknij na odpowiedni wyraz w zdaniu.
Mama wypróbowała wczoraj łyżwy.
Który wyraz to nazwa czynności? 
Kliknij na odpowiedni wyraz w zdaniu.
Dzisiaj nasypało dużo śniegu.
Bardzo dobrze radzisz
sobie z rozpoznawaniem
czasowników.