EDUKACJA PRZYRODNICZA Ochrona środowiska naturalnego
1
Q/1/PRZ/5/10
W tym quizie
utrwalisz wiadomości na temat
segregacji śmieci.
Zosia robi porządki na swoim biurku.
Wybierz, co może wyrzucić do tego pojemnika?
Zosia robi porządki na swoim biurku.
Wybierz, co może wyrzucić do tego pojemnika?
Zosia robi porządki na swoim biurku.
Wybierz, co może wyrzucić do tego pojemnika?
Zosia robi porządki na swoim biurku.
Wybierz, co może wyrzucić do tego pojemnika?
Zosia robi porządki na swoim biurku.
Wybierz, co może wyrzucić do tego pojemnika?
Zosia robi porządki na swoim biurku.
Wybierz, co może wyrzucić do tego pojemnika?
Doskonale! Teraz wiesz dużo na
temat segregowania śmieci. Pamiętaj, aby
zastosować tą wiedzę w praktyce.