. test
Technik obsługi turystycznej
(422103)   Quiz nr 7: Połącz liniami
T/422103/Q/PL/7
Sprawdź, czy
znasz nazwy
narzędzi
używanych w tym zawodzie.
Quiz nr: 6
KOMPUTER
SKANER
PROJEKTOR
MULTIMEDIALNY
Połącz liniami narzędzia z ich nazwami.
Quiz nr: 7
Quiz nr: 6
XERO
DRUKARKA
TERMINAL PŁATNICZY
Połącz liniami narzędzia z ich nazwami.
Quiz nr: 7
Gratulacje, znasz
narzędzia używane
w tym zawodzie!