W tym quizie
poznasz nazwy
części domu.
1
Q/1/TECH/1/1
    EDUKACJA TECHNICZNA         Wychowanie techniczne

Przesuń wyrazy w odpowiednie miejsce na rysunku.

DACH
DRZWI
OKNO
KLAMKA
ŚCIANA
KOMIN
SKRZYNKA NA LISTY
WIZJER
Potrafisz już nazwać
części domu.