EDUKACJA POLONISTYCZNA               Świat ortografii
W tym quizie utrwalisz
pisownię wyrazów
ze zmiękczeniami.
3
Q/3/POL/4/61

   Wpisz brakujące litery: " ń " lub "ni ", kliknij na "sprawdź".

   Potem  ułóż zdania z rozsypanki wyrazowej i zakończ quiz.

ko           ec
roku
klasa
Na
Basia.
na
sło           cu
Na
SPRAWDŹ
sło           ca
wybiegu
wygrzewała
szkolnego
             ny
na
pojechała
wycieczkę.
się

   Wpisz brakujące litery: " ń " lub "ni ", kliknij na "sprawdź".

   Potem  ułóż zdania z rozsypanki wyrazowej i zakończ quiz.

koniec
roku
klasa
Na
Basia.
na
słońcu
Na
słonica
wybiegu
wygrzewała
szkolnego
Niny
na
pojechała
wycieczkę.
się
ZAKOŃCZ
Bardzo dobrze idzie Ci
układanie zdań z rozsypanych
wyrazów.