W tym quizie poćwiczysz
 uzupełnianie dialogu 
brakującymi wyrazami
i zdaniami.
2
Q/2/JA/11/28
EDUKACJA JĘZYK ANGIELSKI     Pogoda
Kliknij na głośnik i posłuchaj po raz pierwszy rozmowy dzieci. 
Następnie przejdź do rozwiązywania ćwiczeń.
Kliknij na głośnik, posłuchaj nagrania, potem przeciągnij i upuść wyrazy 
w odpowiednich miejscach.
like
hot
Put
sunny
sun

A: Hi Francois!

A: It's ______________ . ______________ on shorts and T-shirt. 

B: Is it ______________ ?

A: Yes, it is. Put on some ______________ cream and sunglasses.

B: Thanks, Zosia! See you in ______________ !

B: Hi Zosia! What's the weather ______________ in Warsaw?

Warsaw
A: See you!

I don't know what to wear.

Kliknij na głośnik, posłuchaj nagrania, potem przeciągnij i upuść zdania
w odpowiednich miejscach.
What's the weather like in Warsaw?
Put on shorts and T-shirt.
Is it sunny?
See you in Warsaw!

I don't know what to wear.

A: See you!

A: Hi Francois!

B: Hi Zosia! ________________________________________

A: It's hot_____________________________ 

B: _________________________

A: Yes, it is. Put on some sun cream and sunglasses.

B: Thanks, Zosia! _________________________

Zadania zostały wykonane
 bardzo dobrze!
Słuchanie jest bardzo ważne
 w nauce języka obcego. 
Staraj się słuchać jak najwięcej.