. test
Wędliniarz
Quiz nr 4: Suwak

T/751107/Q/S/4

Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
 Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Przejdź do następnej strony jeśli chcesz zakończyć. 
Jeżeli chcesz zmienić swoje odpowiedzi cofnij się do poprzednich ekranów.
Quiz nr 4
Sprawdź
Twoje odpowiedzi wskazują na zbyt niski stopień zainteresowań związanych
z zawodem wędliniarza. Zawód ten bowiem wymaga zainteresowania
żywieniem człowieka, a także chęci wykonywania prac związanych
z przygotowywaniem żywności  odzwierzęcej. Ważna będzie w tym
zawodzie także dbałość o właściwą jakość wykonanych zadań
i obowiązków, ponieważ produkty trafiają do  dużej liczby odbiorców.

Przejdź do kolejnego quizu!
Twoje odpowiedzi wskazują na niski poziom  zainteresowań związanych
z zawodem wędliniarza. Zawód ten bowiem wymaga zainteresowania
żywieniem człowieka, a także chęci wykonywania prac z wiązanych
z przygotowywaniem żywności odzwierzęcej. Ważna będzie w tym
zawodzie także dbałość o właściwą jakość wykonanych zadań
i obowiązków, ponieważ produkty trafiają do  dużej liczby odbiorców.
Praca wędliniarza jest pracą, która wymaga dużego zaangażowania
fizycznego, a także intensywnej pracy przez kilka godzin.

Przejdź do kolejnego quizu!Uzyskany przez Ciebie wynik wskazuje dość wysoki poziom  zainteresowań

związanych z zawodem  Zawód ten bowiem wymaga zainteresowania

żywieniem człowieka, a także chęci wykonywania prac związanych

z przygotowywaniem żywności odzwierzęcej. Ważna będzie w tym

zawodzie także dbałość o właściwą jakość wykonanych zadań

i obowiązków, ponieważ produkty trafiają do  dużej liczby odbiorców.

Praca wędliniarza jest pracą, która wymaga dużego zaangażowania

fizycznego, a także intensywnej pracy przez kilka godzin.

By przygotować wędliny o właściwej jakości wędliniarz w pracy

posługuje się narzędziami i urządzeniami. Stąd ważna jest chęć

posługiwania się odpowiednimi narzędziami pracy.


Przejdź do kolejnego quizu!


Gratuluję! Twoje zainteresowania w wysokim stopniu odpowiadają tym,

które związane są z zawodem. Ważna będzie w tym zawodzie dbałość

o właściwą jakość wykonanych zadań i obowiązków, ponieważ produkty

trafiają do  dużej liczby odbiorców. Praca wędliniarza jest pracą,

która wymaga dużego zaangażowania fizycznego, a także intensywnej

pracy przez kilka godzin. By przygotować wędliny o właściwej jakości

wędliniarz w pracy posługuje się narzędziami i urządzeniami.

Stąd ważna jest chęć posługiwania się odpowiednimi narzędziami pracy.

Możesz brać pod uwagę ten zawód w dalszych wyborach dotyczących

Twojej ścieżki edukacyjnej.


Przejdź do kolejnego quizu!