Dla Beneficjentów

UWAGA!

Przed rozpoczęciem publikacji produktów projektu należy skontaktować się z opiekunem projektu w IP2 w celu ustalenia, jakie zasoby powinny zostać umieszczone na stronie www.zasobyip2.ore.edu.pl.
W razie wątpliwości warto skontaktować się z redakcją wyszukiwarki (mail: bazaip2@ore.edu.pl), aby upewnić się, co do poprawnego sposobu zamieszczania plików. Przypominamy, że Beneficjent nie ma możliwości samodzielnej edycji raz zamieszczonych materiałów, w tym usuwania produktów opublikowanych w sposób niewłaściwy.
Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na staranność publikacji. Tytuł każdego przesyłanego pliku powinien odpowiadać tytułowi danego utworu oraz być zgodny z zasadami polskiej ortografii. W nazwie plików nie może być kropek - jeśli są, należy je usunąć lub zastąpić innym znakiem, np. myślnikiem.

więcej ›

Dla osób rejestrujących konta

Szanowni Państwo, zakładając konta, aby móc dodawać zasoby do naszej wyszukiwarki, trzeba posługiwać się pierwotnym numerem umowy o dofinansowanie, bo takie zostały ustalone z IP i takie są w bazie danych. Tak więc prawidłowy numer umowy powinien wyglądać następująco (x oznacza cyfrę): POKL.xx.xx.xx-xx-xxx/xx-00 - chodzi WYŁĄCZNIE o dwie ostatnie cyfry, które zawsze mają wartość 00. Jeśli ta informacja nie będzie wystarczająca, aby móc się zalogować do systemu, proszę o maila. Pozdrawiam Redakcja

więcej ›

Informacja dla Beneficjentów

Szanowni Państwo, panel do zakładania kont (Rejestracja beneficjenta), zgodnie z pisemną informacją, którą Państwu przekazaliśmy jest czynny i można zakładać konta. Produkty, które Państwo wytworzyliście w trakcie realizacji swoich projektów można już dodawać. W przypadku pytań, wątpliwości, prosimy o kontakt mailowy z Redakcją Wyszukiwarki.

więcej ›