UWAGA! A A A

Przed rozpoczęciem publikacji produktów projektu należy skontaktować się z opiekunem projektu w IP2 w celu ustalenia, jakie zasoby powinny zostać umieszczone na stronie www.zasobyip2.ore.edu.pl.
W razie wątpliwości warto skontaktować się z redakcją wyszukiwarki (mail: bazaip2@ore.edu.pl), aby upewnić się, co do poprawnego sposobu zamieszczania plików. Przypominamy, że Beneficjent nie ma możliwości samodzielnej edycji raz zamieszczonych materiałów, w tym usuwania produktów opublikowanych w sposób niewłaściwy.
Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na staranność publikacji. Tytuł każdego przesyłanego pliku powinien odpowiadać tytułowi danego utworu oraz być zgodny z zasadami polskiej ortografii. W nazwie plików nie może być kropek - jeśli są, należy je usunąć lub zastąpić innym znakiem, np. myślnikiem.