Zasoby

Ilość znalezionych zasobów: 1286

sortuj według:

Tytuł Kwestionariusz zainteresowań i predyspozycji. Przewodnik dla uczniów i rodziców

Autor Małgorzata Artymiak, Radosław Walczak, Rafał Bartczuk

Opis Przewodnik powstał w ramach projektu "Wyspa zawodów" Stanowi integralną część materiałów metodyczno-informacyjnych. Przed rozpoczęciem korzystania z Formularza Zip dostępnego w wyszukiwarce ORE lub stronie www.wyspazawodow.wspa.pl zalecamy zapoznanie się właśnie z...

Numer konkursu 2/POKL/3.4.3/2013

Numer projektu POKL.03.04.03-00-004/13-00

Nazwa projektu WySPA zawodów

Strona www projektu http://www.wyspazawodow.wspa.pl

Beneficjent (nazwa) Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Lublin

Słowa kluczowe narzędzie, diagnoza, predyspozycje, zawód, doradztwo

Tytuł Instrukcja dla użytkowników: Kwestionariusz zainteresowań i predyspozycji zawodowych.

Autor Małgorzata Artymiak, Radosław Walczak, Rafał Bartczuk

Opis Jest to instrukcja dla uczniów i rodziców ułatwiająca używanie Kwestionariusza zainteresowań i predyspozycji powstała w ramach projektu "Wyspa Zawodów". Stanowi integralną część materiałów metodyczno-informacyjnych.

Numer konkursu 2/POKL/3.4.3/2013

Numer projektu POKL.03.04.03-00-004/13-00

Nazwa projektu WySPA zawodów

Strona www projektu http://www.wyspazawodow.wspa.pl

Beneficjent (nazwa) Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Lublin

Słowa kluczowe narzędzie, diagnoza, predyspozycje, zawód, doradztwo

Tytuł Zawodowe metamorfozy

Autor Krzysztof Księski, Mateusz Zaród, Łukasz Fedorowicz

Opis Gra RPG "Zawodowe metamorfozy" powstała w ramach projektu "Wyspa Zawodów". Stanowi integralną część materiałów metodyczno-informacyjnych. Przed rozpoczęciem rozgrywki zalecamy wypełnienie Formularza Zip dostępnego w wyszukiwarce ORE lub stronie...

Numer konkursu 2/POKL/3.4.3/2013

Numer projektu POKL.03.04.03-00-004/13-00

Nazwa projektu WySPA zawodów

Strona www projektu http://www.wyspazawodow.wspa.pl

Beneficjent (nazwa) Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Lublin

Słowa kluczowe narzędzie, diagnoza, predyspozycje, zawód, doradztwo

Tytuł Film - lekcja pokazowa - technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Autor Praca zbiorowa

Opis Film - lekcja pokazowa - technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Numer konkursu POKL.03.04.03

Numer projektu POKL.03.04.03-00-086/12-00

Nazwa projektu Opracowanie i pilotażowe wdrożenie programu doskonalenia zawodowego w zakresie odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach dla nauczycieli zawodowych szkół rolniczych

Strona www projektu http://www.upemi.pl

Beneficjent (nazwa) Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe oze, lekcja pokazowa, kształcenie zawodowe

Tytuł "Zamek" – narzędzie do badania predyspozycji zawodowych

Autor Praca zbiorowa

Opis Narzędzie diagnostyczne ZAMEK służy do badania predyspozycji zawodowych uczniów gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych, a także innych placówek systemu oświaty, w tym słuchaczy CKUiZ. Przewodnią ideą w procesie opracowywania narzędzia diagnostycznego były założenia...

Numer konkursu 2/POKL/3.4.3/2013

Numer projektu POKL.03.04.03-00-057/13-00

Nazwa projektu Poznaj swoje predyspozycje zawodowe

Strona www projektu http://www.e-ZAMEK.pl

Beneficjent (nazwa) Nowa Era sp. z o.o., Warszawa

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe zamek, narzędzie, diagnostyczne, badanie, predyspozycji