Zasoby

Ilość znalezionych zasobów: 1287

sortuj według:

Tytuł "Kim zostanie moje dziecko" Poradnik dla rodziców

Autor Krystyna Grzesiak, Beata Zinkiewicz

Opis Poradnik adresowany jest do rodziców dzieci uczących się ze wszystkich grup wiekowych. Można wyodrębnić w nim, zarówno treści odnoszące się do poszczególnych okresów rozwojowych (a w ich obrębie: okres wczesnoszkolny, czyli klasy I–III i IV–VI, oraz okres...

Numer konkursu 4/POKL/3.4.3/08

Numer projektu POKL.03.04.03-00-031/08-00

Nazwa projektu Opracowanie i udostępnienie spójnego pakietu narzędzi diagnostycznych i materiałów dydaktycznych wspomagających proces rozpoznawania predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów.

Beneficjent (nazwa) Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Kraków

Słowa kluczowe poradnik dla rodziców, wybór zawodu, rozwój człowieka

Tytuł "Od zabawy do zawodu" Poradnik dla doradców zawodowych, nauczycieli i pedagogów szkolnych (kl. I-III)

Autor Anna Weyssenhoff, EwaKruk-Krymula, Jacek Biłko, Marian Piekarski

Opis O potrzebie realizacji orientacji zawodowej w nauczaniu wczesnoszkolnym pisze niemal każdy autor zajmujący się problematyką wyboru zawodu. Na etapie nauczania wczesnoszkolnego proces orientacji zawodowej jest fazą reorientacyjną, przedzawodową, ale bardzo istotną dla...

Numer konkursu 4/POKL/3.4.3/08

Numer projektu POKL.03.04.03-00-031/08-00

Nazwa projektu Opracowanie i udostępnienie spójnego pakietu narzędzi diagnostycznych i materiałów dydaktycznych wspomagających proces rozpoznawania predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów.

Beneficjent (nazwa) Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Kraków

Słowa kluczowe doradca zawodowy, poradnik, pedagog szkolny, wybór zawodu, uczniowie klas I-III

Tytuł "Orientacja zawodowa" Poradnik dla doradców zawodowych, nauczycieli i pedagogów szkolnych (kl. IV-VI)

Autor Anna Weyssenhoff, EwaKruk-Krymula, Jacek Biłko, Marian Piekarski

Opis Poradnik ma na celu przedstawienie podstawowych informacji i wskazówek dotyczących wyboru zawodu oraz pokazanie możliwości prowadzenia efektywnych działań w zakresie orientacji zawodowej i poradnictwa zawodowego dla dzieci szkoły podstawowej w klasach IV–VI. Skierowany...

Numer konkursu 4/POKL/3.4.3/08

Numer projektu POKL.03.04.03-00-031/08-00

Nazwa projektu Opracowanie i udostępnienie spójnego pakietu narzędzi diagnostycznych i materiałów dydaktycznych wspomagających proces rozpoznawania predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów.

Beneficjent (nazwa) Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Kraków

Słowa kluczowe doradca zawodowy, poradnik, pedagog szkolny, wybór zawodu, uczniowie klas IV-VI

Tytuł "Zanim podejmiesz decyzję" Poradnik dla doradców zawodowych, nauczycieli i pedagogów szkolnych

Autor Anna Weyssenhoff, EwaKruk-Krymula, Jacek Biłko, Marian Piekarski

Opis W publikacji tej została pokazana specyfika oraz najważniejsze zadania stojące przed doradcami zawodowymi w szkole. Fakt przydatności orientacji zawodowej jest bezdyskusyjny. Korzyści z niej wynikające można rozpatrywać z kilku punktów widzenia. Z perspektywy pracodawcy...

Numer konkursu 4/POKL/3.4.3/08

Numer projektu POKL.03.04.03-00-031/08-00

Nazwa projektu Opracowanie i udostępnienie spójnego pakietu narzędzi diagnostycznych i materiałów dydaktycznych wspomagających proces rozpoznawania predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów.

Beneficjent (nazwa) Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Kraków

Słowa kluczowe doradca zawodowy, poradnik, pedagog szkolny, wybór zawodu

Tytuł Podręcznik młodzieżowy - Kwestionariusz zainteresowań zawodowych

Autor Anna Paszkowska-Rogacz

Opis Publikacja z zakresu poradnictwa zawodowego. Zmieniający się rynek pracy wymusza duże zapotrzebowanie na narzędzie służące badaniu zainteresowań zawodowych i planowaniu kariery zawodowej uczniów. W efekcie powstał test, który ma być rzetelnym i trafnym narzędziem...

Numer konkursu 4/POKL/3.4.3/08

Numer projektu POKL.03.04.03-00-026/08-00

Nazwa projektu "Młodzieżowy Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych - MŁOKOZZ"

Strona www projektu http://www.frps.org.pl

Beneficjent (nazwa) Fundacja Realizacji Programów Społecznych w Warszawie

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Warszawa

Słowa kluczowe diagnoza edukacyjna, autodiagnoza edukacyjna, test diagnostyczny