Zasoby

Ilość znalezionych zasobów: 7

sortuj według:

Tytuł Przyjęta procedura tworzenia, analiza i interpretacja Komt i Szs

Autor Ewa Wysocka, Barbara Ostafińska-Molik, Edyta Charzyńska

Opis Przedstawiamy dodatkowe materiały szkoleniowe, które otrzymali doradcy zawodowi i nauczyciele w trakcie szkoleń realizowanych w ramach naszego projektu. Dotyczą one narzędzi diagnostycznych KOMT i SZS.

Numer konkursu 2/POKL/3.4.3/2013

Numer projektu POKL.03.04.03-00-101/13-00

Nazwa projektu Kompetentny doradca zawodowy - podnoszenie kwalifikacji doradców zawodowych i nauczycieli

Beneficjent (nazwa) Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym - Stróże

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Stróże

Słowa kluczowe doradztwo zawdowe, narzędzia badawcze

Tytuł Jak rozwijać swoje zdolności - inteligencje wielorakie, myślenie twórcze i osobowość twórczą? Poradnik dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Autor Dorota Gębuś, Beata Pawlica, Edyta Widawska, Zbigniew Wieczorek, Ewa Wysocka

Opis W poradniku znajdują się informacje dotyczące rozwijania własnych zdolności, tzw. zdolności specjalnych, które nazywa się dzisiaj inteligencjami wielorakimi, oraz myślenia twórczego i osobowości twórczej. Poradnik ten jest powiązany tematycznie ze skonstruowanymi...

Numer konkursu 2/POKL/3.4.3/2013

Numer projektu POKL.03.04.03-00-101/13-00

Nazwa projektu Kompetentny doradca zawodowy - podnoszenie kwalifikacji doradców zawodowych i nauczycieli

Beneficjent (nazwa) Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym - Stróże

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Stróże

Słowa kluczowe doradztwo zawodowe, uczniowie, szkoły ponadgimnazjalne

Tytuł Jak wspierać rozwój zdolności specjalnych i potencjał twórczy swojego dziecka? Poradnik dla rodziców

Autor Dorota Gębuś, Beata Pawlica, Edyta Widawska, Zbigniew Wieczorek, Ewa Wysocka

Opis Poradnik ten przygotowano z myślą o wspieraniu dziecka przez rodziców w procesie rozwijania świadomości i samoświadomości oraz umiejętności związanych ze zdolnościami specjalnymi (inteligencjami wielorakimi), jak również z myśleniem twórczym i osobowością...

Numer konkursu 2/POKL/3.4.3/2013

Numer projektu POKL.03.04.03-00-101/13-00

Nazwa projektu Kompetentny doradca zawodowy - podnoszenie kwalifikacji doradców zawodowych i nauczycieli

Strona www projektu http://www.abcdoradcyzawodowego.pl/

Beneficjent (nazwa) Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym - Stróże

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Stróże

Słowa kluczowe doradcy zawodowi, poradnictwo, rodzice, uczniowie

Tytuł Jak rozwijać swoje zdolności: inteligencje wielorakie, myślenie twórcze i osobowość twórczą? Poradnik dla gimnazjalistów

Autor Dorota Gębuś, Beata Pawlica, Edyta Widawska, Zbigniew Wieczorek, Ewa Wysocka

Opis W poradniku tym znajdują się informacje dotyczące rozwijania własnych zdolności, tzw. zdolności specjalnych, które określa się dzisiaj inteligencjami wielorakimi, oraz myślenia twórczego i osobowości twórczej. Poradnik ten jest powiązany tematycznie ze...

Numer konkursu 2/POKL/3.4.3/2013

Numer projektu POKL.03.04.03-00-101/13-00

Nazwa projektu Kompetentny doradca zawodowy - podnoszenie kwalifikacji doradców zawodowych i nauczycieli

Strona www projektu http://www.abcdoradcyzawodowego.pl/

Beneficjent (nazwa) Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym - Stróże

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Stróże

Słowa kluczowe doradcy zawodowi, poradnictwo, rodzice, uczniowie

Tytuł Jak wspierać rozwój zdolności specjalnych i potencjał twórczy uczniów? Poradnik dla nauczycieli

Autor Dorota Gębuś, Beata Pawlica, Edyta Widawska, Zbigniew Wieczorek, Ewa Wysocka

Opis W poradniku tym poruszamy jedynie podstawowe kwestie dotyczące wspierania rozwoju uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w zakresie świadomości i samoświadomości oraz umiejętności związanych ze zdolnościami specjalnymi (inteligencje wielorakie) oraz...

Numer konkursu 2/POKL/3.4.3/2013

Numer projektu POKL.03.04.03-00-101/13-00

Nazwa projektu Kompetentny doradca zawodowy - podnoszenie kwalifikacji doradców zawodowych i nauczycieli

Strona www projektu http://www.abcdoradcyzawodowego.pl/

Beneficjent (nazwa) Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym - Stróże

Lokalizacja beneficjenta (miasto) Stróże

Słowa kluczowe doradcy zawodowi, poradnictwo, rodzice, uczniowie, uczniowie